^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga. Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Urodzenia _ Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie zawierająca. Na 1842gi Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 219
- brak danych -
1842

1842 - 1842
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2052, USC IZR U-36
księga rękopis
dobry
200 - brak danych -
248x386 Tak
całkowicie J-1761
indeks s.189-197
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -