^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1843

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 225
- brak danych -
[1842] 1843 [1844-1845]

1842 - 1845
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-37d
księga rękopis
do konserwacji
224 - brak danych -
250x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 213-221; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -