^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

księga IIga. Aktów stanu Cywilnego Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca. Na 1843. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 226
- brak danych -
[1842] 1843 [1844]

1842 - 1844
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2056, USC IZR U-37
księga rękopis
dobry
224 - brak danych -
245x388 Tak
całkowicie J-1762
indeks s. 213-221
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -