^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Stanu] Cywilnego Aktów księga Ia Urodzenia, Przyznania [i] Przysposobienia Osób Wyznania [Mojżeszowego] w Wolnem [Mieście Krakowie] Na 1844

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 232
- brak danych -
[1843] 1844 [1845-1846]

1843 - 1846
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-38d
księga rękopis
dobry
220 - brak danych -
248x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 209-217; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -