^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów księga IIga Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie, Wpisy zawieraiąca. Na 1844. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 233
- brak danych -
[1843] 1844 [1845]

1843 - 1845
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2060, USC IZR U-38
księga rękopis
dobry
220 - brak danych -
248x388 Tak
całkowicie J-1763
indeks s. 209-217
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -