^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego. Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca. księga Ia: Na 1845. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 239
- brak danych -
[1844] 1845 [1846-1847, 1915]

1844 - 1847
1915 - 1915
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-39d
księga rękopis
do konserwacji
224 - brak danych -
250x388 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 215-222; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -