^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów Urodzenia, Przyznania, i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie. Wpisy zawieraiąca księga. IIa 1845

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 240
- brak danych -
[1844] 1845 [1846]

1844 - 1846
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2064, USC IZR U-39
księga rękopis
dobry
224 - brak danych -
248x392 Tak
całkowicie J-1764
indeks s. 215-222
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -