^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca. księga Isza Na 1846. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 246
- brak danych -
[1845] 1846 [1847, 1889]

1845 - 1847
1889 - 1889
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2068, USC IZR U-40
księga rękopis
dobry
224 - brak danych -
248x391 Tak
całkowicie J-1765
indeks s. 191-205; także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -