^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wielkim Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca księga IIga. 1846ty Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 247
- brak danych -
[1845] 1846 [1847]

1845 - 1847
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-40d
księga rękopis
do konserwacji
220 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 191-220; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -