^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktow Urodzenia Gminy Wyznania Moyzeszowego. Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok 1814

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 25
- brak danych -
1814

1814 - 1814
polski
hebrajski
[Ksiega urodzeń]
- brak danych - M 1937, USC IZR U-6
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
239x384 Tak
całkowicie J-1732
indeks s. 137-140, także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -