^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia, Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie Krakowie Wpisy zawieraiąca księga Isza Na 1847. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 253
- brak danych -
[1846] 1847 [1848-1849]

1846 - 1849
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2072, USC IZR U-41
księga rękopis
dobry
216 - brak danych -
248x390 Tak
całkowicie J-1766
indeks s. 169-183
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -