^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktow stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1847

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 254
- brak danych -
[1846] 1847 [1848-1849]

1846 - 1849
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-41d
księga rękopis
dobry
218 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 169-184; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -