^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Urodzenia Gminy Wyznania Moyzeszowego Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie Na Rok 1814

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 26
- brak danych -
1814 [1817]

1814 - 1814
1817 - 1817
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-6d
księga rękopis
dobry
132 - brak danych -
235x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 63-66
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -