^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktow Stanu Cywilnego urodzenia, przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Mieście Krakowie urodzonych obeymuiąca na Rok 1848smy

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 260
- brak danych -
[1847] 1848 [1849, 1881, 1889, 1910, 1912]

1847 - 1849
1881 - 1881
1889 - 1889
1910 - 1910
1912 - 1912
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-42d
księga rękopis
do konserwacji
212 - brak danych -
240x375 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 159-173; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -