^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1849

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 267
- brak danych -
[1848] 1849 [1850]

1848 - 1850
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2080, USC IZR U-43d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 163-178; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -