^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie zawieraiąca n Rok 1849

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 268
- brak danych -
[1848] 1849 [1950]

1848 - 1850
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2080, USC IZR U-43
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
246x392 Tak
całkowicie J-1768
indeks s. 163-177
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -