^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych obeymuiąca na Rok 1850ty

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 274
- brak danych -
1850 [1851]

1850 - 1851
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2084, USC IZR U-44
księga rękopis
dobry
204 - brak danych -
250x380 Tak
całkowicie J-1769
indeks s. 185-201
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -