^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1850

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 275
- brak danych -
[1849] 1850 [1851, 1869]

1849 - 1851
1869 - 1869
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-44d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 185-201; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -