^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1851

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 281
- brak danych -
[1850] 1851 [1852]

1850 - 1852
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2088, USC IZR. U-45
księga rękopis
dobry
216 - brak danych -
252x389 Tak
całkowicie J-1770
indeks s. 209-216
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -