^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1851

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 281
- brak danych -
[1850] 1851 [1852]

1850 - 1852
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2088, USC IZR. U-45
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 209-216
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -