^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1851

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 282
- brak danych -
[1850] 1851 [1852, 1909]

1850 - 1852
1909 - 1909
polski
niemiecki
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-45d
księga rękopis
dobry
226 - brak danych -
245x385 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 209-226; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -