^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie urodzonych obejmująca. na Rok 1852

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 288
- brak danych -
1852

1852 - 1852
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2092, USC IZR U-46
księga rękopis
dobry
232 - brak danych -
249x390 Tak
całkowicie J-1771
indeks s. 199-214
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -