^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1852

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 289
- brak danych -
[1851] 1852 [1878, 1895, 1908]

1851 - 1852
1878 - 1878
1895 - 1895
1908 - 1908
polski
niemiecki
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2092, USC IZR U-46d
księga rękopis
dobry
232 - brak danych -
250x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 199-214; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -