^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1853

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 297
- brak danych -
[1852] 1853 [1854, 1883, 1889, 1894, 1908]

1852 - 1854
1883 - 1883
1889 - 1889
1894 - 1894
1908 - 1908
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2096, USC IZR U-47d
księga rękopis
dobry
212 - brak danych -
245x395 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 197-210; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -