^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie urodzonych obejmująca na Rok 1853

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 298
- brak danych -
[1852] 1853 [1854]

1852 - 1854
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2096, USC IZR U-47
księga rękopis
dobry
212 - brak danych -
245x395 Tak
całkowicie J-1772
indeks s. 197-211
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -