^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1854

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 301
- brak danych -
[1853] 1854 [1855]

1853 - 1855
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2098, USC IZR. U-48
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 175-191
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -