^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga II Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia, przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie Urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1854

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 302
- brak danych -
[1853] 1854 [1855...1939]

1853 - 1855
1873 - 1873
1879 - 1879
1887 - 1888
1939 - 1939
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-48d
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 175-191; także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -