^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1855

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 305
- brak danych -
[1854] 1855 [1898]

1854 - 1855
1898 - 1898
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2100, USC IZR U-50
księga rękopis
dobry
212 - brak danych -
245x392 Tak
całkowicie J-1774
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -