^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIa Aktow Stanu Cywilnego Urodzenia, przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Mojżeszowego w Miescie Krakowie urodzonych w sobie obejmująca na Rok 1855

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 306
- brak danych -
[1854] 1855 [1898, 1936]

1854 - 1855
1898 - 1898
1936 - 1936
polski
niemiecki
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-49
księga rękopis
do konserwacji
214 - brak danych -
240x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 121-138; także akta luźne; także dopiski z innych lat
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -