^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 307
- brak danych -
[1847] 1855-1861 [1879...1940]

1847 - 1847
1855 - 1861
1879 - 1879
1904 - 1904
1909 - 1910
1912 - 1912
1914 - 1914
1924 - 1924
1940 - 1940
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-50, USC IZR U-53
księga druk rękopis
do konserwacji
612 - brak danych -
290x445 Tak
brak mikrofilmu
także akta luźne; także dopiski z innych lat; akta częściowo zagrzybione; osobny indeks w pomocach ewidencyjnych Archiwum
Number of scans per page
1 2 3 4
...
9 10 11 12 13
...
19 20 21 22

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -