^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Roczniki 1861-1867

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 316
- brak danych -
1861-1867

1861 - 1867
polski
niemiecki
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-51, USC IZR U-54
księga rękopis
do konserwacji
858 - brak danych -
310x460 Tak
brak mikrofilmu
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4
...
14 15 16 17 18
...
29 30 31 32

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -