^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Indeks urodzin 1861-1867 Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 317
- brak danych -
brak daty

1861 - 1867
polski
[Indeks do księgi urodzeń z l. 1861-1867]
- brak danych - USC IZR IU-1, USC IZR IU-2, USC IZR U-55
księga rękopis
do konserwacji
278 - brak danych -
250x395 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -