^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

GeburtsFälle Indeks od 1/7 1867 do 8/2 1871 Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 318
- brak danych -
brak daty

1867 - 1871
polski
[Indeks do księgi urodzeń z l. 1867-1871]
- brak danych - USC IZR IU-2, USC IZR IU-3, USC IZR U-56
księga rękopis
do konserwacji
300 - brak danych -
250x395 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -