^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index Geburtsfälle 8/2 1871-31/12 1875 Krakau

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 322
- brak danych -
brak daty

1871 - 1875
polski
[Indeks do księgi urodzeń z l. 1871-1875]
- brak danych - USC IZR IU-3, USC IZR IU-4, USC IZR U-57
księga rękopis
do konserwacji
292 - brak danych -
250x395 Tak
całkowicie J-7773
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -