^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 326
- brak danych -
1874-1876

1874 - 1876
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-52, USC IZR U-58
księga rękopis
do konserwacji
436 - brak danych -
315x455 Tak
całkowicie J-7765
indeks s. 167-178, 381-388; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -