^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń z 1876]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 329
- brak danych -
1838...1876

1838 - 1876
polski
niemiecki
[zawiera również poszyty z aktami małżeństw z l. 1869-1875, w których występują także wpisy z l. 1838-1868]
- brak danych - USC IZR U-59, USC IZR U-53
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeksy do aktów małżeństw: s. 185 (1875 r.), s. 213 (1874 r.), s. 235 (1873 r.), s. 255 (1872 r.), s. 281 (1871 r.), s. 299 (1870 r.), s. 327 (1869 r.), także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -