^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

I Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 332
- brak danych -
1877

1877 - 1877
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-54, USC IZR U-60
księga rękopis
dobry
150 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-7766
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -