^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 333
- brak danych -
1877

1877 - 1877
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-55, USC IZR U-61
księga rękopis
dobry
202 - brak danych -
410x500 Tak
całkowicie J-7768
numery wpisów 450-897; wpisy o numerach 450-887 pokrywają się ze wpisami z księgi o sygn. 29/1472/334; wpisy nr 888-891 z księgi o sygn. 29/1472/334 pojawiają się w tej księdze pod innymi numerami; także akta luźne, m.in. s. 177-202; także także dopiski z innych lat
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -