^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków 1877 r

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 334
- brak danych -
1877

1877 - 1877
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-56, USC IZR U-62
księga rękopis
do konserwacji
184 - brak danych -
415x510 Tak
całkowicie J-7767
numery wpisów 450-891; wpisy o numerach 450-887 pokrywają się ze wpisami z księgi o sygn. 29/1472/333; wpisy nr 888-891 pojawiają się w księdze o sygn. 29/1472/333 pod innymi numerami; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -