^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1877 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 335
- brak danych -
brak daty

1877 - 1877
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1877 r.]
- brak danych - USC IZR IU-4, USC IZR IU-5, USC IZR U-63
księga rękopis
dobry
92 - brak danych -
255x405 Tak
całkowicie J-7774
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -