^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga Aktów Urodzin. z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 34
- brak danych -
1815-1816

1815 - 1816
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1945, USC IZR U-8
księga rękopis
dobry
92 - brak danych -
195x292 Tak
całkowicie J-1734
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -