^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1878

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 340
- brak danych -
1878

1878 - 1878
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-57, USC IZR U-64
księga rękopis
do konserwacji
300 - brak danych -
405x510 Tak
całkowicie J-12717
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -