^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1878 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 341
- brak danych -
brak daty

1878 - 1878
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1878 r.]
- brak danych - USC IZR IU-5, USC IZR IU-6, USC IZR U-65
księga rękopis
do konserwacji
54 - brak danych -
250x395 Tak
całkowicie J-12752
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -