^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1879

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 346
- brak danych -
1879

1879 - 1879
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-58, USC IZR U-66
księga rękopis
do konserwacji
300 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-12720
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -