^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz. 1879 IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 347
- brak danych -
brak daty

1879 - 1879
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1879 r.]
- brak danych - USC IZR IU-6, USC IZR IU-7, USC IZR U-67
księga rękopis
do konserwacji
60 - brak danych -
255x385 Tak
całkowicie J-12754
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -