^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga Aktów Urodzin. z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 35
- brak danych -
1815-1816

1815 - 1816
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1946, USC IZR U-9
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -