^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1880

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 352
- brak danych -
1880

1880 - 1880
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-59, USC IZR U-68
księga rękopis
dobry
350 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-12723
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych; 28.03.2017 r. na s. 10, przy poz. 30, dokonano wzmianki dodatkowej (znak sprawy: NIII.511.1.2017)
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -