^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1880 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 353
- brak danych -
brak daty

1880 - 1880
polski
[Indeks do księgi urodzeń z 1880 r.]
- brak danych - USC IZR IU-7, USC IZR IU-8, USC IZR IU-69
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -