^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urodz 1881-1885 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 359
- brak danych -
brak daty

1881 - 1885
polski
[Indeks do ksiąg urodzeń z l. 1881-1885]
- brak danych - USC IZR IU-8, USC IZR IU-9, USC IZR U-71
księga rękopis
do konserwacji
234 - brak danych -
250x375 Tak
całkowicie J-12760
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -