^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Index wpisów urodzin osob wyznania mojżeszowego od roku 1881 do 1885

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 360
- brak danych -
brak daty

1881 - 1885
polski
[Indeks do ksiąg urodzeń z l. 1881-1885]
- brak danych - USC KL IU-1, USC KL IU-2, USC IZR IU-40
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
od litery K
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -