^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy urodzin Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1883

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 371
- brak danych -
1883

1883 - 1883
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-62, USC IZR U-74
księga rękopis
do konserwacji
300 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-12732
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -